Ing. Mgr. Ján Ďurina - Autorizovaný stavebný inžinier